AKTA TAFSIRAN 1948 PDF

and (M.U.. Ordinance No. 7 of. , Act No. 23 of. and Act No. 57 of ). Consolidated and Revised (Act w.e.f. October. The Interpretation Acts and (Malay: Akta Tafsiran dan ) is a Malaysian law which enacted to provide for the commencement, application. Akta Tafsiran & (akta ) hingga 10hb November Format: Rujukan. Published: Kuala Lumpur International Law Book Services Subjects.

Author: Nekree Voodoozil
Country: Cuba
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 2 May 2016
Pages: 92
PDF File Size: 10.47 Mb
ePub File Size: 18.28 Mb
ISBN: 230-7-24666-616-2
Downloads: 98442
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arashihn

Akta Hasutan 1948: Mansuh vs pinda – Mohamad Ammar Atan

Perdana menteri mengumumkan kerajaan akan memansuhkan Akta Hasutan serta digantikan dengan suatu rang undang-undang yang dikenali sebagai Akta Keharmonian Nasional yang dilihat sudah lapuk dan mengekang kebebesan bersuara yang mana merupakan elemen penting dalam perlembagaan tafskran Malaysia.

Hal ini dapat dilihat dengan isu yang melibatkan. Bagi Akta Keharmonian Nasional yang akan digubal, Najib menyatakan rang undang- undang baharu itu akan bersifat lebih mendasar atau spesifik bagi membolehkan kerajaan mengambil tindakan terhadap sesiapa sahaja yang menyentuh isu sensitiviti rakyat Malaysia untuk memecahbelahkan perpaduan nasional.

aktx Najib juga menyatakan peruntukan baharu ini tidak akan menyekat rakyat untuk mengkritik kerajaan dan pentadbiran demi keadilan. Namun pemansuhan dan penggubalan rang undang-undang baharu ini perlu menyediakan ruang demokratik yang mencukupi untuk menggarap perbezaan pendapat serta persaingan idea agar rang undang-undang yang akan digubal adalah rang undang-undang yang menepati kehendak negara dan rakyat.

  BARRONS GRE HIGH-FREQUENCY 333 WORDS PDF

Janji PM Najib seakan-akan menjadi capati bukan lagi ditepati, seperti slogan yang kerap kali berkumandang di ruang media milik kerajaan.

Namun, setelah 2 tahun berlalu, janji PM belum 11948 sehingga sekarang hatta tarikh untuk dibawa ke Parlimen pun belum boleh dipastikan. Persoalannya, apakah fundamental isu yang hangat diperdebatkan dalam Akta Hasutan ini sehingga ada desakan supaya ia dihapuskan? Yang menjadi asas kepada pertikaian yang berlaku adalah peruntukan Seksyen 4 1 akta ini, iaitu mana-mana orang yang:.

Pada analisis yang dilakukan oleh beberapa pakar perundangan seperti Prof Aziz Bari peruntukan Seksyen 4 1 akta ini terlalu umum sehingga terdedah kepada salah tafsiran oleh pihak kerajaan untuk menangkap bukan sahaja mereka yang menghasut sehingga boleh mengancam ketenteraman negara, tetapi juga menangkap ahli politik dan NGO yang boleh menganggu tfasiran kerajaan.

Akta ini juga menyekat kebebasan rakyat dan masalah utama dengan akta ini ialah kerana adanya pendakwaan terpilih. Pendakwaan terpilih yang menjadi racun kepada negara menyedarkan masyarakat akan kebobrokan akta hasutan yang menyekat kebebasan bersuara dan juga dalam hal kebebasan akademik.

Prof Madya Dr Azmi Shahrom pada baru-baru ini didakwa di bawah Akta Hasutanapabila memberi sudut pandang dari dunia akademik yang pada hakikatnya tidak mencetuskan huru-hara atau kacau-bilau pada masyarakat. Desakan oleh pelbagai pihak mutakhir ini disebabkan oleh banyak kes apabila melibatkan kata-kata dan ucapan sensitif daripada pihak tafsirxn menyokong kerajaan, maka tindakan tidak diambil atau lambat diambil, tetapi apabila kenyataan yang sama datang daripada pihak pembangkang, maka tindakan terlalu cepat diambil.

  GIACINTO AURITI PDF

Akta Tafsiran dan (Akta ): hingga 30hb September – Malaysia – Google Books

Sikap double standard inilah yang menyebabkan pembangkang, NGO dan masyarakat sivil yang memahami erti keadilan marah dan kecewa. Oleh itu, jika kerajaan bertegas untuk kekal dengan akta ini maka perlu beberapa pindaan kepada akta ini supaya jenis kesalahannya diberikan takrifan yang lebih spesifik dan adil. Dan apabila pindaan hendak dibuat, kerajaan perlulah melibatkan wakil parti pembangkang dan NGO untuk turut sama berdiskusi supaya rang undang-undang yang dipinda akkta dapat mewakili aspirasi rakyat seluruhnya.

Sekiranya kerajaan masih bertegas untuk mengekalkan Akta Hasutan ini, maka perlu dijalankan beberapa pindaan yang dinyatakan di atas dan sekiranya kerajaan bertegas untuk memansuhkan maka tunaikan janji tersebut dan libatkan wakil-wakil pembangkang dan NGO supaya rang undang-undang tersebut menepati aspirasi rakyat.

Search News Search web.

Yang menjadi asas kepada pertikaian yang berlaku adalah peruntukan Seksyen 4 1 akta ini, iaitu mana-mana orang yang: